Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony - nieruchomość zabudowana garażem o nr porządkowym 4/21 dz. 15, obr. Linin II, gm. Góra Kalwaria

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki