Sprostowanie ogłoszenia o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu położonej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Gąsiorowskiego 3

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O TRZECIM PRZETARGU

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego prostuje oczywistą omyłkę w ogłoszeniu o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Konstancin-Jeziorna przy ul. Gąsiorowskiego 3, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiącej według ewidencji gruntów działkę nr 31, o pow. 9554 m2 w obrębie 03-14, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA5M/00004517/7. Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami o powierzchni użytkowej 321 m2 i 173,50 m2, teren płaski, w części zalesiony, ogrodzony.
Prostuje się: „Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 3 sierpnia 2018 r. wadium w wysokości 275.000 zł.”
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Piasecznie, w siedzibach filii oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin z terenu Powiatu Piaseczyńskiego, na stronie internetowej Powiatu www.bip.piaseczno.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu  dostępne są w Starostwie Powiatowym  w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 121, pod nr tel. (22) 756 61 71 oraz na stronie internetowej: www.piaseczno.pl (w zakładce „nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu sprzedaż i dzierżawa”).

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Wytworzył:
Wojciech Ołdakowski
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-08-01 10:58:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2018-08-01 11:03:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki