Informacja Zarządu Powiatu w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Konstancinie-Jeziornie

INFORMACJA
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 10 września 2018r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej 12 

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu 10.09.2018 r. o godz. 10.00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej 12, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA5M/00272369/3, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków zabudowaną działkę nr 53/1, w obrębie 01-04 m. Konstancin Jeziorna, o pow. 1,2868 ha, zabudowaną dwoma budynkami o pow. użytkowej 1413,87 m2 i 159,59 m2, teren w części porośnięty lasem sosnowym. Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części miasta. W budynku o pow. 159,95 m2 zamieszkuje 1 dwuosobowa rodzina.
Z uwagi na brak wpłaconego wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Wytworzył:
Wojciech Ołdakowski
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-09-24 15:44:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2018-09-24 15:46:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki