☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

LIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 27.09.2018 r.

LIII.1.18 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia
LIII.2.18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
- zał. 1
- zał. 2a
- zał. 2b
- zał. 3
- zał. 4
- zał. 5
- zał. 6
- zał. 7
- zał. 8
- zał. 9
LIII.3.18 w sprawie nadania numeru porządkowego i zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20
LIII.4.18 w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
LIII.5.18 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat piaseczyński
LIII.6.18 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LII/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2018 roku
LIII.7.18 w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
LIII.8.18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości stanowiących poszerzenie pasa drogowego dr. powiatowej – ul. Mazowieckiej i ul. Dzikich Gęsi, położonych w gminie Piaseczno
LIII.9.18 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie firmie PL 2014 Sp. z o.o. części dachu budynku pralni o powierzchni 20 m2 oraz wydzielonego pomieszczenia technicznego o pow. 6 m2 zlokalizowanych w Górze Kalwarii, przy ul. Szpitalnej 1, dla celów świadczenia usług telekomunikacyjnych
LIII.10.18 w sprawie przekazania Gminie Lesznowola zadania zarządzania drogą powiatową nr 2840W – ul. Ułanów w Stefanowie i Kolonii Warszawskiej oraz ul. Radomską w Antoninowie
LIII.11.18 w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny na rzecz Gminy Prażmów zabudowanej nieruchomości położonej w Prażmowie przy ul. Ryxa 41
LIII.12.18 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Piaseczno części zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20
LIII.13.18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego i Pani Izabelli Gorczycy
LIII.14.18 zmieniająca Uchwałę nr XLVIII/9/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok
LIII.15.18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-10-02 14:35:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2018-10-05 12:26:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960787