"Modernizacja sanitariatów oraz sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z dostosowaniem budynku 1-3 do przepisów ppoż zgodnie z ekspertyzą Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Potulickich 1"

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki