IV sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 24.01.2019 r.

IV.1.19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Grochowej Imienny wykaz głosowania
IV.2.19 w sprawie wyrażenia zgody Rady Powiatu na zbycie z zasobu Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości położonej w gm. Góra Kalwaria oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 5/9 obr. Linin II oraz dz. nr 53/1 obr. Linin Imienny wykaz głosowania
IV.3.19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w obr. 18, m. Piaseczno Imienny wykaz głosowania
IV.4.19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
IV.5.19 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LV/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 listopada 2018r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad  ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym Imienny wykaz głosowania
IV.6.19 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Imienny wykaz głosowania
IV.7.19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2019 rok Imienny wykaz głosowania
IV.8.19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2019 rok Imienny wykaz głosowania
IV.9.19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2019 rok Imienny wykaz głosowania
IV.10.19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2019 rok Imienny wykaz głosowania
IV.11.19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2019 rok Imienny wykaz głosowania
IV.12.19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2019 rok Imienny wykaz głosowania
IV.13.19 uchwała zmieniająca Uchwałę Nr I/13/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania i określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Imienny wykaz głosowania
IV.14.19 w sprawie powołania Radnego do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Imienny wykaz głosowania
IV.15.19 w sprawie powołania Radnego do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Imienny wykaz głosowania
IV.16.19 w sprawie powołania Radnego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Imienny wykaz głosowania
IV.17.19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Imienny wykaz głosowania
IV.18.19 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umocowania Pana Włodzimierza Rasińskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego do reprezentowania Rady Powiatu Piaseczyńskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 03 stycznia 2019 r., w tym udzielenia odpowiedzi na skargę Imienny wykaz głosowania
IV.19.19 w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego przeciwdziałania "mowie nienawiści" Imienny wykaz głosowania
IV.20.19 w sprawie osiedla "Nowe Jeziorki" przy ul. Karczunkowskiej w dzielnicy Warszawa Ursynów, powstającego w ramach programu Mieszkanie Plus Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego przeciwdziałania „mowie nienawiści” Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie osiedla „Nowe Jeziorki” przy ul. Karczunkowskiej w dzielnicy Warszawa Ursynów, powstającego w ramach programu Mieszkanie Plus Imienny wykaz głosowania
  Przyjęcie projektu protokołu z I sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Przyjęcie projektu protokołu z II sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Przyjęcie projektu protokołu z III sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Korekta do projektu uchwały Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zamknięcie dyskusji Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zamknięcie dyskusji Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Włodzimierz Rasiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2019-01-29 15:06:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2019-01-30 14:53:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki