V sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 28.02.2019 r.

V.1.19 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia
Imienny wykaz głosowania
V.2.19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
- zał. 1
- zał. 2a
- zał. 2b
- zał. 3
- zał. 4
- zał. 5
- zał. 6
- zał. 7
- zał. 8
Imienny wykaz głosowania
V.3.19 w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Imienny wykaz głosowania
V.4.19 w sprawie częściowego zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii z obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć Imienny wykaz głosowania
V.5.19 w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Piaseczyński w roku szkolnym 2019/2020 Imienny wykaz głosowania
V.6.19 w sprawie nadania sztandaru Zespołowi Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii Imienny wykaz głosowania
V.7.19 w sprawie przedłużenia umowy użyczenia Gminie Piaseczno części zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17, w trybie bezprzetargowym Imienny wykaz głosowania
V.8.19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej gm. Góra Kalwaria obręb 1-02 Góra Kalwaria Imienny wykaz głosowania
V.9.19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej gm. Piaseczno obręb 0006 Bogatki Imienny wykaz głosowania
V.10.19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzenia dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
V.11.19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
V.12.19 w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
V.13.19 w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnej z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
V.14.19 w sprawie powołania Radnej do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i  Promocji Imienny wykaz głosowania
V.15.19 w sprawie powołania Radnej do Komisji Budżetu i Finansów Imienny wykaz głosowania
V.16.19 w sprawie powołania Radnej do Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Imienny wykaz głosowania
V.17.19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
V.18.19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
V.19.19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
V.20.19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
V.21.19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o dodanie punktu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Radnej do Komisji Budżetu i Finansów Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o dodanie punktu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Radnej do Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej gm. Góra Kalwaria obręb 1-02 Góra Kalwaria Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2019-03-04 10:26:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2019-05-23 15:06:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki