Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.: "Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej w Górze Kalwarii wraz ze zmianą sposobu użytkowania z biurowego na biurowo-usługowy na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej, wraz z urządzeniami oraz rozbiórka ogrodzenia"

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki