Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.04.2019r w postępowaniu przetargowym pn.: Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej w Górze Kalwarii wraz ze zmianą sposobu użytkowania z biurowego na biurowo-usługowy na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej, wraz z urządzeniami oraz rozbiórka ogrodzenia

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki