X sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 27.06.2019 r.

X.1.19 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia
Imienny wykaz głosowania
X.2.19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
- zał. 1
- zał. 2a
- zał. 2b
- zał. 3
- zał. 4
Imienny wykaz głosowania
X.3.19 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego wotum zaufania Imienny wykaz głosowania
X.4.19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok Imienny wykaz głosowania
X.5.19 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Imienny wykaz głosowania
X.6.19 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Imienny wykaz głosowania
X.7.19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych Imienny wykaz głosowania
X.8.19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej podległej Staroście Piaseczyńskiemu Imienny wykaz głosowania
X.9.19 w sprawie powołania Kolegium Honorowego do opiniowania wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
X.10.19 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie upamiętnienia 40 rocznicy pierwszej Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o przeniesienie podpunktów a, b, c z punktu 8 do punktu 9 Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o dodanie do porządku obrad punktu rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej podległej Staroście Piaseczyńskiemu Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o dodanie do porządku obrad punktu rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Kolegium Honorowego do opiniowania wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Przyjęcie projektu protokołu z VII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Przyjęcie projektu protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o wprowadzenie korekty do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej podległej Staroście Piaseczyńskiemu Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2019-07-01 15:35:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2019-07-02 12:23:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki