Wydział Architektoniczno-Budowlany

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego - Sylwia Moszczyńska-Staś

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Kancelaria Wydziału
tel. 22 756 62 54 wew. 273
email: architektura@piaseczno.pl

Kancelaria Architektoniczno-Budowlana czynna:
poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 16.00
(inspektor dyżurujący udzielający porad, tel. 22 756 62 54 wew. 273)
Przyjęcia interesantów przez inspektorów Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

Składanie wniosków w Kancelarii Ogólnej:
poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 16.00

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę w Wydziale?) >>>

Wydział Architektoniczno-Budowlany w szczególności prowadzi sprawy w zakresie:
1) właściwym dla organów administracji architektoniczno-budowlanej,
2) zagospodarowania przestrzennego w zakresie właściwym dla zadań Powiatu.

Wydział Architektoniczno-Budowlany posiada filie:

Filia Góra Kalwaria

W dniach 28 czerwca 2024 i 1 lipca 2024 r. - filia czynna w godz. 7.00 - 15.00
W dniach 8-10 lipca 2024 r. oraz 17-19 lipca 2024 r. - filia czynna w godz. 7.00 - 15.00
W dniach 11-16 lipca 2024 r. filia nieczynna.

Ratusz przy Rynku im. Biskupa Stefana Wierzbowskiego 1 w Górze Kalwarii (wejście od ul. Piłsudskiego)
05-530 Góra Kalwaria
tel. 22 756 62 54 wew. 285
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

Filia Tarczyn

ul. Juliana Stępkowskiego 17 (Urząd Miasta i Gminy Tarczyn)
05-555 Tarczyn
tel. 22 715 79 23
Godziny przyjęć interesantów:
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Filia Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77 (Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna)
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 756 62 54 wew. 681
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 9.00 - 17.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Uwaga!
REJESTR WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ, DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ORAZ ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ  
Informujemy że z dniem  1 stycznia 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego została uruchomiona wyszukiwarka publiczna Rejestr Wniosków Decyzji i Zgłoszeń (RWZD) wyszukiwarka.gunb.gov.pl umożliwiająca przeszukiwanie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy obiektów, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, w tym wolno stojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2 oraz sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.
 
Dane z rejestrów stanowią informację publiczną, są jawne i  dostępne nieodpłatnie.
Rejestr uwzględnia wnioski i zgłoszenia składne do organów administracji  architektoniczno-budowlanej po dniu 1 stycznia 2016 r. oraz decyzje o pozwoleniu na budowę wydane po tej dacie, a także będąc  zintegrowana z systemem Geoportal umożliwia  wyszukiwanie lub wskazywanie lokalizacji miejsc na mapie (dane pochodzące z systemu Geoportal) i pobieranie dla  konkretnych wskazań  właściwych informacji o postępowaniach dotyczących zamierzeń budowlanych wszczętych po 1 stycznia 2016 roku

Wytworzył:
Joanna Muszyńska-Dziurny
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2019-08-09 11:51:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-06-28 09:00:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki