Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa - Katarzyna Polańska

Piaseczno, ul. Elektroniczna 4

22 756 62 54 w. 595 - Katarzyna Polańska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa
22 756 62 54 w. 506, 586 - Jacek Kruk, Henryk Lewandowski - bieżące utrzymanie dróg 
22 756 62 54 w. 593 - Maria Olejnik - wycinka drzew, odszkodowania, wydawanie decyzji na lokalizację oraz umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego )
22 756 62 54 w. 593 - Monika Wiśniewska - utylizacja padłych zwierząt 

22 756 62 54 w. 596 - Konrad Winniewski, Mariusz Dywan- organizacja ruchu, opiniowanie geometrii dróg, opiniowanie oraz wydawanie decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, odstępstwa od znaków drogowych, wydawanie decyzji na lokalizację zjazdu 
22 756 62 54 w. 597 - Kinga Walendzik - realizacja inwestycji kubaturowych, wydawanie decyzji na lokalizację oraz umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego 
22 756 62 54 w. 597 - Mateusz Krawczyk - realizacja inwestycji kubaturowych 
22 756 62 54 w. 598, 505 - Dominik Kuźmicz, Sławomir Wakuła- realizacja inwestycji drogowych 

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

System zgłaszania uszkodzeń/usterek dróg powiatowych (jezdni, chodników, znaków drogowych, sygnalizatorów) https://zgloszenie.piaseczno.pl

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa w szczególności  prowadzi sprawy w zakresie:
1) przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji i remontów,
2) opracowywania projektów planu rozwoju sieci dróg powiatowych,
3) pełnienia nadzoru inwestorskiego,
4) utrzymania dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch, w tym sygnalizacji świetlnej i innych urządzeń związanych z drogą,
5) pełnienia zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6) przygotowania infrastruktury powiatowej dla potrzeb obronności,
7) administrowania drogami i obiektami inżynierskimi w pasach drogowych oraz innymi obiektami będącymi w zarządzie Powiatu,
8) zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
9) opiniowania przebiegu dróg wojewódzkich i krajowych,
10) wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych na drogach publicznych, oraz wykorzystywanie dróg w sposób szczególny,
11) wydawania opinii o przebiegu i kategoryzacji dróg gminnych,
12) opiniowania włączenia dróg, działek i osiedli do układu komunikacyjnego dróg powiatowych,
13) innych zadań w zakresie dróg i poszerzeń istniejących oraz projektowanych pasów drogowych wynikających z przepisów odrębnych.

Wytworzył:
Joanna Muszyńska-Dziurny
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2019-08-09 12:50:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Markuszewska Magdalena
(2023-07-12 11:38:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki