Biuro Kontroli Wewnętrznej

Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej - Wojciech Stoliński

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 54 wew. 165
22 756 62 54 wew. 168

Biuro Kontroli Wewnętrznej w szczególności prowadzi sprawy związane z:
1) wykonywaniem kontroli i koordynowaniem kontroli przeprowadzanych przez zespoły kontrolne w jednostkach powiatowej administracji zespolonej oraz innych podmiotach realizujących zadania Powiatu, w zakresie realizacji tych zadań,
2) badania dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
3) oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
4) oceny efektywności legalności i gospodarności zarządzania finansowego,
5) kontrolą zarządczą,
6) koordynacją nieodpłatnej pomocy prawnej,
7) koordynacją udzielania informacji publicznej.

Wytworzył:
Joanna Muszyńska-Dziurny
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2019-08-12 12:15:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-04-14 15:57:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki