Biuro Promocji

Kierownik Biura Promocji - Magdalena Markuszewska

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 54 wew. 191
22 756 62 54 wew. 194

m.markuszewska@piaseczno.pl

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę w Wydziale?) >>>

Do zadań Biura Promocji należy przede wszystkim:
1. Opracowywanie koncepcji działań promocyjnych i informacyjnych Powiatu
2. Organizowanie przedsięwzięć promujących Powiat
3. Współpraca  z mediami w zakresie promocji Powiatu
4. Przygotowywanie wydawnictw, artykułów promocyjnych i materiałów reklamowych
5. Prowadzenie spraw związanych z symbolami Powiatu
6. Koordynowanie działań promocyjnych prowadzonych przez wydziały Starostwa i jego jednostki organizacyjne
7. Doradztwo i nadzór nad systemem identyfikacji wizualnej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych
8. Współpraca z branżą turystyczną, organizacjami i samorządami w zakresie rozwoju turystyki
9. Inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy w Powiecie
10. Opracowywanie, aktualizacja i prezentowanie oferty inwestycyjnej Powiatu
11. Podejmowanie działań w zakresie ochrony zabytków m. in. poprzez uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie powiatowych programów opieki nad zabytkami, ustanawianie społecznych opiekunów zabytków
12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi pożytku publicznego oraz przygotowywanie rocznych programów współpracy z tymi organizacjami
13. Nadzór nad stowarzyszeniami
14. Współpraca z gminami z terenu Powiatu
15. Współpraca z miastami partnerskimi
16. Ustanawianie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz ustalanie ich wysokości i zasad przyznawania
17. Przyznawanie stypendiów artystom oraz osobom zajmującym się upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, określanie wysokości tych stypendiów oraz zasad ich przyznawania
18. Wydawanie aktów o utworzeniu powiatowych instytucji kultury
19. Współpraca z organizacjami sportowymi w zakresie organizowania rekreacji ruchowej
20. Przyznawanie nagród i wyróżnień zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym
21. Opracowywanie i monitorowanie dokumentów strategicznych Powiatu dotyczących rozwoju lokalnego
 

Wytworzył:
Joanna Muszyńska-Dziurny
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2019-08-12 12:50:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-04-14 15:58:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki