Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 54 wew. 180
22 756 62 54 wew. 164
pczk@piaseczno.pl

Kierownik - Agnieszka Pindelska

Na podstawie Zarządzenia Nr 55/ORG/2023 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzi sprawy:
1) obszaru zarządzania kryzysowego,
2) obszaru bezpieczeństwa powszechnego,
3) obszaru spraw obronnych,
4) obszaru ochrony przed powodzią i zapobiegania suszy.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone jest na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym i zapewnia przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz wykonuje odpowiednio zadania, o których mowa w art. 16 ust. 2 wspomnianej ustawy:
1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Postępowanie w sytuacjach zagrożeń - poradnik (do pobrania .doc) >>>

Wytworzył:
Joanna Muszyńska-Dziurny
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2019-08-12 13:32:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-10-10 15:19:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki