Poznaj swoje prawa

Lista jednostek poradnictwa dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego do pobrania >>>

2022 r.

Poradnik prawny - prawo upadłościowe, upadłość konsumencka >>>

Poradnik prawny - poradnik kredytobiorcy >>>

Poradnik prawny - odszkodowanie, zadośćuczynienie, roszczenie >>>

Warunki udzielania nieodplatnej pomocy prawnej osobom fizycznym prowadzacym jednoosobową dzialalność gospodarczą

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 r.

Poznaj swoje prawa - poradnik z zakresu prawa cywilnego do pobrania >>>
Dysponowanie własnością nieruchomości; Nowe zasady upadłości konsumenckiej; Odszkodowanie za opóźniony lot

Poznaj swoje prawa - poradnik z zakresu prawa administracyjnego do pobrania >>>
Zameldowanie w miejscu pobytu obywateli polskich; Nadanie imienia i nazwiska; Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce

Poznaj swoje prawa - poradnik z zakresu prawa karnego do pobrania >>>
System dozoru elektronicznego; Przemoc w rodzinie i procedura Niebieskiej Karty, Konsekwencje prawne posiadania i obrotu środkami odurzającymi

Poznaj swoje prawa - poradnik z zakresu prawa pracy do pobrania >>>
Prawa i obowiązki pracownika w związku z COVID-19; Umowa o pracę a umowa zlecenie - różnice i podobieństwa; Sposoby rozwiązania stosunku pracy

Poznaj swoje prawa - poradnik z zakresu prawa rodzinnego do pobrania >>>
Odpowiedzialność dzieci za długi rodziców. Przyjęcie spadku; Mediacja i polubowne rozwiązywanie sporów w sprawach rodzinnych; Małoletni rodzic. Uznanie, opieka nad dzieckiem, alimenty

Poznaj swoje prawa - poradnik z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych do pobrania >>>
500+ dla osoby niepełnosprawnej - zasady przyznania; ubezpieczenia społeczne, a osoby pracujące za granicą; Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierającym zasiłek macierzyński

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 r.

Poznaj swoje prawa - poradnik z zakresu prawa rodzinnego do pobrania >>>
Alimenty na dziecko; Kontakty rodzica z dzieckiem; Władza rodzicielska

Poznaj swoje prawa - poradnik z zakresu prawa administracyjnego do pobrania >>>
Decyzja administracyjna

Poznaj swoje prawa - poradnik z zakresu prawa cywilnego do pobrania >>>
Przedawnienie roszczeń; Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej; Dziedziczenie; Rozwód; Małżeńska wspólność majątkowa

Poznaj swoje prawa - poradnik z zakresu prawa karnego do pobrania >>>
Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności; Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności; Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Poznaj swoje prawa - poradnik z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych do pobrania >>>
Emerytura z ZUS i KRUS; Renta

Poznaj swoje prawa - poradnik z zakresu prawa pracy do pobrania >>> 
Sposoby wypowiedzenia umowy o pracę; Granice odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie piaseczyńskim - obejrzyj prezentację >>>

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2019-10-18 11:00:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Markuszewska Magdalena
(2023-08-02 12:14:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki