XVI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 28.11.2019 r.

XVI.1.19 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XVI.2.19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok Imienny wykaz głosowania
XVI.3.19 w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023" Imienny wykaz głosowania
XVI.4.19 w sprawie  określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2019 roku Imienny wykaz głosowania
XVI.5.19 w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2019 - 2022" Imienny wykaz głosowania
XVI.6.19 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok Imienny wykaz głosowania
XVI.7.19 uchwała zmieniająca uchwałę Nr LIII/13/18 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska, będących własnością Powiatu Piaseczyńskiego i Pani I Imienny wykaz głosowania
XVI.8.19 w sprawie ustalenia na rok 2020 opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Imienny wykaz głosowania
XVI.9.19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4 Imienny wykaz głosowania
XVI.10.19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
XVI.11.19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym przy ul. Chyliczkowskiej 20 C w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
XVI.12.19 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno oraz utworzenia i prowadzenia wspólnej samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna w Piasecznie” Imienny wykaz głosowania
XVI.13.19 w sprawie uzgodnienia treści statutu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
XVI.14.19 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Powiat Piaseczyński Imienny wykaz głosowania
XVI.15.19 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia Imienny wykaz głosowania
XVI.16.19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie Imienny wykaz głosowania
XVI.17.19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendlerowej w Zespole Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Zespole Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie Imienny wykaz głosowania
XVI.18.19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Ireny Sendlerowej w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie Imienny wykaz głosowania
XVI.19.19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii Imienny wykaz głosowania
XVI.20.19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii Imienny wykaz głosowania
XVI.21.19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii Imienny wykaz głosowania
XVI.22.19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii Imienny wykaz głosowania
XVI.23.19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie Imienny wykaz głosowania
XVI.24.19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie Imienny wykaz głosowania
XVI.25.19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie Imienny wykaz głosowania
XVI.26.19 w  sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
XVI.27.19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
XVI.28.19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
XVI.29.19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 im. Emilii Plater w Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie w pięcioletnie Technikum Nr 2 im. Emilii Plater w Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
XVI.30.19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
XVI.31.19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
XVI.32.19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
XVI.33.19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o dodanie do porządku obrad sesji punktu "Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr LIII/13/18 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska, będących własnością Powiatu Piaseczyńskiego i Pani Izabelli Gorczycy" Imienny wykaz głosowania
  Przyjęcie projektu protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Przyjęcie projektu protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zamknięcie dyskusji Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o wprowadzenie korekty do projektu uchwały Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno oraz utworzenia i prowadzenia wspólnej samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna w Piasecznie” Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2019-12-02 14:16:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2019-12-11 12:21:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki