☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby której dane dotyczą

Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą

Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z czym Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński – Pan Ksawery Gut, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14.

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Michał Jęda, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14,  tel. (22) 756-61-64, mail: ochronadanych@piaseczno.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
a. wydawanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń na przewóz drogowy osób i rzeczy,
b. wydawanie licencji na pośrednictwo – spedycja,
c. wydawanie zaświadczeń na potrzeby własne wnioskodawców,
d. wydawanie zezwoleń na przewozy nienormatywne.


4. Podstawa prawna przetwarzania:
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450)
- Ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 919)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735)

5. Powyższe dane pochodzą z/od:

6. Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podejmowane przez urząd decyzje nie powstają w procesie zautomatyzowanym.

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych


………………….......................................
(Data i podpis)


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-01-23 11:17:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-06-23 13:07:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357