☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XVIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 23.01.2020 r.

  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu „rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2020 rok” Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu „rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2020 rok” Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji punktu "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Piaseczyńskiego" Imienny wykaz głosowania
  Przyjęcie projektu protokołu z XV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XVIII.1.20 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XVIII.2.20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 Imienny wykaz głosowania
XVIII.3.20 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Imienny wykaz głosowania
XVIII.4.20 w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego do wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej Imienny wykaz głosowania
XVIII.5.20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym przy ul. Bolesława Chrobrego 83 w Pęcherach Imienny wykaz głosowania
XVIII.6.20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego Imienny wykaz głosowania
XVIII.7.20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
XVIII.8.20 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Piaseczno w formie przekazania kompletu instalacji lodowiska Imienny wykaz głosowania
XVIII.9.20 w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia Imienny wykaz głosowania
XVIII.10.20 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Pani Marii Mioduszewskiej Imienny wykaz głosowania
XVIII.11.20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2020 rok Imienny wykaz głosowania
XVIII.12.20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2020 rok Imienny wykaz głosowania
XVIII.13.20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2020 rok Imienny wykaz głosowania
XVIII.14.20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2020 rok Imienny wykaz głosowania
XVIII.15.20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2020 rok Imienny wykaz głosowania
XVIII.16.20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2020 rok Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-01-24 15:45:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2020-01-27 15:03:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960787