☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XIX sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 27.02.2020 r.

  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu „rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2020 rok" Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec budowy autostrady A50 - Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez teren Powiatu Piaseczyńskiego" Imienny wykaz głosowania
  Przyjęcie projektu protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XIX.1.20 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XIX.2.20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok Imienny wykaz głosowania
XIX.3.20 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu piaseczyńskiego od dnia 1 września 2019 roku Imienny wykaz głosowania
XIX.4.20 w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 i zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 Imienny wykaz głosowania
XIX.5.20 w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Technikum Nr 1 Imienny wykaz głosowania
XIX.6.20 w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
XIX.7.20 w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Piaseczyński w roku szkolnym 2020/2021 Imienny wykaz głosowania
XIX.8.20 w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego dotyczącej wyrażenia zgody na odwołanie darowizny na rzecz Gminy Prażmów zabudowanej nieruchomości położonej w Prażmowie przy ul. Ryxa 41 Imienny wykaz głosowania
XIX.9.20 w sprawie zmiany nazwy Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XIX.10.20 w sprawie zmian w Statucie Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XIX.11.20 w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad ich wypłacania radnym Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XIX.12.20 w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o dodanie projektu uchwały do porządku obrad sesji Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zamknięcie dyskusji Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad sesji Imienny wykaz głosowania
  Wniosek Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-03-03 15:27:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2020-03-24 14:55:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960787