XXIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 02.07.2020 r.

  Wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt. 4 Imienny wykaz głosowania
 
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt. 7
Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt. 8 Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt. 9 Imienny wykaz głosowania
  Projekt protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Projekt protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXIII.1.20 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXIII.2.20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok Imienny wykaz głosowania
XXIII.3.20 w sprawie emisji obligacji Imienny wykaz głosowania
XXIII.4.20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 5/9, obręb Linin II, gm. Góra Kalwaria Imienny wykaz głosowania
XXIII.5.20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym sal lekcyjnych znajdujących się w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20 w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
XXIII.6.20 w sprawie umocowania Pana Włodzimierza Rasińskiego  – Przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego do reprezentowania Rady Powiatu Piaseczyńskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzenia nieważności Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Rady Powiatu Piaseczyńskiego Nr XXI/9/20 z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie określenia wysokości diet, ich obniżania i zasad wypłacania radnym Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zamknięcie dyskusji Imienny wykaz głosowania
  Wniosek w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-07-10 13:45:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2020-08-03 10:51:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki