"Sporządzenie map prawnych/dokumentacji geodezyjnej służącej do wydania decyzji stwierdzającej przejście z mocy prawa na własność Powiatu Piaseczyńskiego działek zajętych pod drogi powiatowe w trybie art. 73 lub art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz.872 ze zm.)"

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki