XXIV sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 27.08.2020 r.

  przyjęcie projektu protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXIV.1.20 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXIV.2.20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok Imienny wykaz głosowania
XXIV.3.20 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXIV.4.20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2019 rok Imienny wykaz głosowania
XXIV.5.20 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Imienny wykaz głosowania
XXIV.6.20 w sprawie zwolnienia dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Piasecznie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Imienny wykaz głosowania
XXIV.7.20 w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Imienny wykaz głosowania
XXIV.8.20 w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania Imienny wykaz głosowania
XXIV.9.20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Chyliczkowskiej 20 w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
XXIV.10.20 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 722 do kategorii dróg powiatowych Imienny wykaz głosowania
XXIV.11.20 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych nr 2824W i 2825W Imienny wykaz głosowania
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatowego Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-09-04 12:18:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2020-09-11 09:41:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki