XXVI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 24.09.2020 r.

Nr uchwały Tytuł uchwały Wyniki głosowania imiennego
  wniosek o dodanie punktu do obrad sesji Imienny wykaz głosowania
  wniosek o zdjęcie punktu z obrad sesji Imienny wykaz głosowania
  przyjęcie projektu protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXVI.1.20 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXVI.2.20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok Imienny wykaz głosowania
XXVI.3.20 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych nr 2819W i 2865W Imienny wykaz głosowania
XXVI.4.20 w sprawie zaliczenia drogi gminnej nr 282021W do kategorii dróg powiatowych Imienny wykaz głosowania
XXVI.5.20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 12 w Konstancinie-Jeziornie Imienny wykaz głosowania
XXVI.6.20 w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Imienny wykaz głosowania
XXVI.7.20 w sprawie zwolnienia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Imienny wykaz głosowania
XXVI.8.20 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/11/20 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych nr 2824W i 2825W Imienny wykaz głosowania
XXVI.9.20 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/10/20 w sprawie pozbawienia zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 722 do kategorii dróg powiatowych Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-10-02 14:14:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2020-10-05 12:44:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki