☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 28.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nieodpłatna pomoc prawna

STAROSTWO POWIATOWE UPRZEJMIE INFORMUJE ŻE DO ODWOŁANIA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE UDZIELANE SĄ W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB MAILOWEJ W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM.
 
W CELU UZYSKANIA PORADY W FORMIE TELEFONICZNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ INFORMACJĘ Z WNIOSKIEM O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY NA ADRES E-MAIL:
poradnictwo@npp.piaseczno.pl
PODAJĄC TEMATYKĘ WNIOSKOWANEJ PORADY, NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO, ADRES MAIL DO PROWADZENIA KORESPONDENCJI PORADNICZEJ.

PO WPŁYWIE WNIOSKU NA WSKAZANY W ZGŁOSZENIU NUMER TELEFONU LUB ADRES E-MAIL SKONTAKTUJE SIĘ PRAWNIK LUB DORADCA OBYWATELSKI UDZIELAJĄCY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

DLA OSÓB, KTÓRE NIE DYSPONUJĄ ŚRODKAMI TECHNICZNYMI UMOŻLIWIAJĄCYMI PRZESŁANIE WNIOSKU, O KTÓRYM MOWA POWYŻEJ, URUCHOMIONE ZOSTAŁY RÓWNIEŻ NUMERY TELEFONÓW (LISTA PONIŻEJ) POD KTÓRYMI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA TELEFONICZNEJ PORADY.

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego

Lokalizacja punktu Specjalizacja punktu W punkcie porad udzielają Godziny pracy punktów
Punkt nr 1
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

 
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 
- Radcy prawni

- Adwokaci

 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie
PUNKT DZIAŁA ZDALNIE

Wniosek o pomoc należy przesłać na adres e-mail:
poradnictwo@npp.piaseczno.pl
Punkt nr 2
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 
- Radcy prawni

- Adwokaci

 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie
PUNKT DZIAŁA ZDALNIE

Wniosek o pomoc należy przesłać na adres e-mail:
poradnictwo@npp.piaseczno.pl

 

Punkt nr 3
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta
ul. Mirkowska 39
05-520 Konstancin-Jeziorna 
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 
- Radcy prawni

- Adwokaci
 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie
PUNKT DZIAŁA ZDALNIE

Telefon 797 047 312
poniedziałek, wtorek
czynny godz. 15.00 - 19.00;
środa

czynny godz. 15.00 - 17.00

Telefon 515 025 907
czwartek, piątek 
czynny w godzinach 15.00 - 19.00;
środa

czynny godz. 17.00 - 19.00
Punkt nr 4
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno

Nieodpłatne poradnictwo obywatelski jest udzielane w zakresie;
- porad dla osób zadłużonych,
- porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
- porad z zakresu zabezpieczenia społecznego  
a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

- Adwokat

- Doradcy obywatelscy

- Mediator

wskazani przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999

 
PUNKT DZIAŁA ZDALNIE

Telefon
883 097 490 lub 
884 919 933 
czynny codziennie w godz. 11.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

wniosek o pomoc można przesłać również na adres
e-mail: biuro@fundacjaepb.pl
Punkt nr 5
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących:
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe
- Adwokaci

wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999

 
PUNKT DZIAŁA ZDALNIE

Telefon 
884 919 933 lub 883 097 490
czynny codziennie w godz. 15.00 - 19.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

wniosek o pomoc można przesłać również na adres
e-mail: biuro@fundacjaepb.pl
Punkt nr 6
Straż Miejska
ul. Rynek 8a
05-555 Tarczyn
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane w zakresie:
- porad dla osób zadłużonych,
- porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
- porad z zakresu zabezpieczenia społecznego  
a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 
- Doradcy obywatelscy

 
wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Inter Vivos z siedzibą w Warszawie  (02-699), ul. Kłobucka 8c/126, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000742253
PUNKT DZIAŁA ZDALNIE

Telefon 530 240 430
czynny codziennie w godz. 11.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

wniosek o pomoc można przesłać również na adres
e-mail: poradytarczyn@interia.pl
Punkt nr 7
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Lipowa 28
05-506 Lesznowola
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących:
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe,
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji
 
- Radcy prawni
- Adwokaci

 
wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Inter Vivos z siedzibą w Warszawie  (02-699), ul. Kłobucka 8c/126, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000742253
PUNKT DZIAŁA ZDALNIE

Telefon 693 899 475
czynny codziennie w godz. 13.30 - 17.30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy
Punkt nr 8
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pileckiego 10
05-530 Góra Kalwaria
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących:
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe,
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji
- Radcy prawni

- Adwokaci

 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

PUNKT DZIAŁA ZDALNIE

Telefon 797 047 240
poniedziałek, wtorek 
czynny w godz. 8.00 - 12.00
środa czynny w godz. 8.00 - 10.00

Telefon 515 025 929
środa czynny w godz. 10.00 - 12.00
czwartek, piątek
czynny w godz. 8.00 - 12.00


Wniosek można również przesłać na adres e-mail: poradnictwo@npp.piaseczno.pl

Wszelkie uwagi i opinie na temat udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można kierować listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno z dopiskiem „dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej" lub mailem na adres: infopomoc@npp.piaseczno.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-10-16 14:49:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-01-26 13:25:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 27081941