XXXII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 28.01.2021 r.

Nr uchwały Tytuł uchwały Wyniki głosowania imiennego
  przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Imienny wykaz głosowania
  przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Imienny wykaz głosowania
XXXI.1.21 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXXI.2.21 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok Imienny wykaz głosowania
XXXI.3.21 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/3/20 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/3/20 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie emisji obligacji Imienny wykaz głosowania
XXXI.4.21 w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Piaseczno Imienny wykaz głosowania
XXXI.5.21 w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie ul. Czajewicza 2/4 Imienny wykaz głosowania
XXXI.6.21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2021 rok Imienny wykaz głosowania
XXXI.7.21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2021 rok Imienny wykaz głosowania
XXXI.8.21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2021 rok Imienny wykaz głosowania
XXXI.9.21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2021 rok Imienny wykaz głosowania
XXXI.10.21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2021 rok Imienny wykaz głosowania
XXXI.11.21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2021 rok Imienny wykaz głosowania
  wniosek w sprawie zamknięcia dyskusji Imienny wykaz głosowania
XXXI.12.21 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2021-02-03 14:57:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-02-04 11:29:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki