☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 30.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pilotażowy program Aktywny samorząd w 2021 roku

Od 1 marca 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

PFRON umożliwił również składanie wniosków drogą elektroniczną.
Wnioski można składać on-line w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – sow.pfron.org.pl

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu:
Moduł I:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1
– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu:
- wkład własny – co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł;

Wniosek A1 do pobrania >>>
Zaświadczenie lekarskie do pobrania >>>
Obowiązek informacyjny RODO >>>
-------------------
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu:
- wkład własny – co najmniej 25% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie  – 4.800 zł, w tym:
• dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
• dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
• dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł;

Wniosek A2 do pobrania >>>
Zaświadczenie lekarskie do pobrania >>>
Obowiązek informacyjny RODO >>>
-------------------
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego:
- wkład własny – co najmniej 25% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie  – 4.800 zł, w tym:
• dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
• dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
• dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
• dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł;

Wniosek A3 do pobrania >>>
Zaświadczenie lekarskie do pobrania >>>
Obowiązek informacyjny RODO >>>
-------------------
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu;
- wkład własny – co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie – 4.000 zł.

Wniosek A4 do pobrania >>>
Zaświadczenie lekarskie do pobrania >>>
Obowiązek informacyjny RODO >>>
-------------------

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1
– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją obu kończyn górnych  lub narządu wzroku:
- wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie:
• dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
• dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
• dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł;

Wniosek B1 do pobrania >>>
Zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja ruchu) do pobrania >>>
Zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja wzroku) do pobrania >>>
Obowiązek informacyjny RODO >>>
-------------------

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:
- dofinansowanie:
• dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
• dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
• dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;

Wniosek B2 do pobrania >>>
Obowiązek informacyjny RODO >>>
-------------------

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku:
- wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie – 7.500 zł;

Wniosek B3 do pobrania >>>
Zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja wzroku) do pobrania >>>

Obowiązek informacyjny RODO >>>
-------------------

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy:
- wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie – 4.000 zł;

Wniosek B4 do pobrania >>>
Obowiązek informacyjny RODO >>>
-------------------

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności:
- wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie – 1.500 zł.

Wniosek B5 do pobrania >>>
Obowiązek informacyjny RODO >>>
-------------------

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1
- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym:
- wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie – 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez Eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł;

Wniosek C1 do pobrania >>>
Zaświadczenie lekarskie do pobrania >>>
Obowiązek informacyjny RODO >>>
-------------------

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności:
- dofinansowanie – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora - nie więcej niż 1.000 zł;

Wniosek C2 do pobrania >>>
Obowiązek informacyjny RODO >>>
-------------------

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności:
- wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie, przy amputacji:
• w zakresie ręki – 12.000 zł,
• przedramienia – 26.000 zł,
• ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł,
• na poziomie stopy lub podudzia – 18.000 zł,
• na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł,
• uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł,
z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez Eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy Wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez Eksperta PFRON

Wniosek C3 do pobrania >>>
Zaświadczenie lekarskie do pobrania >>>
Obowiązek informacyjny RODO >>>
-------------------

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności:
- wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3

Wniosek C4 do pobrania >>>
Zaświadczenie lekarskie do pobrania >>>
Obowiązek informacyjny RODO >>>
-------------------

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania:
- wkład własny – co najmniej 25% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie – 7.500 zł.

Wniosek C5 do pobrania >>>
Zaświadczenie lekarskie do pobrania >>>
Obowiązek informacyjny RODO >>>
-------------------

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka:
- wkład własny – co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie – 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Wniosek D do pobrania >>>
Zaświadczenie o pobycie w placówce >>>
Obowiązek informacyjny RODO >>>
-------------------
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie - Moduł I:
01.03.2021 r. – 31.08.2021 r.

Moduł II:
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:
• w szkole policealnej lub kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
• a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi;

Wniosek M II do pobrania >>>
Zaświadczenie z uczelni >>>
Zaświadczenie od pracodawcy >>>
Obowiązek informacyjny RODO >>>

- wkład własny – w zakresie kosztów czesnego co najmniej:
a) 15% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
b) 65% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest Wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę;
- dofinansowanie kosztów nauki dotyczących jednego semestru/półrocza objętego  dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
• do 1.000 zł dla Wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
• do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców;
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. - M.P. 2020, poz. 852), według wzoru: [(3.244 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy;
Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z uwzględnieniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1. 700 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności,
2. 500 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3. 300 zł – w przypadku, gdy o Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
4. 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki / udzielenie pomocy także na drugim kierunku),
5. 200 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
6. 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
7. 300 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.
8. 800 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/ Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),
9. 500 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego Wnioskodawcy jest uzależniona od jego  postępów w nauce i wynosi:
­1. do 50% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla Wnioskodawcy     maksymalnej kwoty dodatku;
­2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
­3. do 100% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym;
przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich, mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy:
Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.


Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki:
1. Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
a. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
b. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, z uwzględnieniem pkt 2 i pkt 7;
2. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;
3. Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego już semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego (bez pomyślnego zakończenia danego etapu nauki lub szkoły/uczelni tj. bez pozytywnego zaliczenia semestru/ półrocza/roku szkolnego lub akademickiego objętego dofinansowaniem) - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów / nauki nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
4. Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia I stopnia, studia II stopnia, studia III stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, szkoła doktorska, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
6. Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania;
7. Limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach szkół doktorskich, studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia);
co oznacza, że mogą uzyskać dofinansowanie do tych form edukacji pomimo, że limit ten został już osiągnięty;
8. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na udział w programie Wnioskodawcy, który przekroczył limit, o którym mowa w pkt 1, ale nie pobiera nauki w formach edukacji na poziomie wyższym wymienionych w pkt 7, może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu. W opinii tej Realizator programu wskazuje w szczególności:
• uzasadnienie proponowanej decyzji w odniesieniu do sytuacji wnioskodawcy na rynku pracy,
• okres trwania nauki,
• wysokość limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dyspozycji realizatora programu na dofinansowania w module II (na dzień sporządzenia opinii) wraz z informacją, czy decyzja wymaga zwiększenia tego limitu,
• wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii,
przy czym decyzja pozytywna w sprawie wyrażenia zgody na udział Wnioskodawcy w programie obejmuje cały okres trwania rozpoczynanej nauki.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dodatkowo, przypominamy:
• dofinansowanie w ramach Modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
• kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
• decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
• Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie - Moduł II:
• 01.03.2021 - 31.03.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
• 20.09.2021 - 10.10.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

 ----------------------------------------------------
• Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku - do pobrania >>>
• "Aktywny samorząd" - treść programu - do pobrania >>>
• Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - do pobrania >>>

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2021-03-09 13:22:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-03-10 11:57:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357