XXXVI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 27.05.2021 r.

Nr uchwały Tytuł uchwały Wyniki głosowania imiennego
  zdjęcie z porządku obrad pkt 18 Imienny wykaz głosowania
  zdjęcie z porządku obrad pkt 19 Imienny wykaz głosowania
  wprowadzenie autopoprawki Zarządu do projektu uchwały Imienny wykaz głosowania
  przyjęcie projektu protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Imienny wykaz głosowania
  przyjęcie projektu protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Imienny wykaz głosowania
XXXVI.1.21 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXXVI.2.21 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok Imienny wykaz głosowania
XXXVI.3.21 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 - 2025 Imienny wykaz głosowania
XXXVI.4.21 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXV/3/21 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2021 roku Imienny wykaz głosowania
XXXVI.5.21 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2021 - 2025 Imienny wykaz głosowania
XXXVI.6.21 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego do roku 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027 Imienny wykaz głosowania
XXXVI.7.21 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXXVI.8.21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz Gminy Góra Kalwaria części nieruchomości położonej w miejscowościach Linin i Aleksandrów gm. Góra Kalwaria Imienny wykaz głosowania
XXXVI.9.21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego części niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębach Aleksandrów i Linin II gm. Góra Kalwaria Imienny wykaz głosowania
XXXVI.10.21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego części niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębach Aleksandrów i Linin II gm. Góra Kalwaria Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2021-06-07 10:56:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-06-17 11:56:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki