Informacja dotycząca posiadaczy Karty Polaka

Formalności związane ze świadczeniami pieniężnymi dla osób mieszkających na terenie powiatu piaseczyńskiego i posiadających Kartę Polaka załatwiane są przez
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Wydziale Spraw Cudzoziemców
Warszawa, ul. Marszałkowska 3/5, parter, stanowiska nr 10-11, tel. 22 695 67 70.

Wszelkie informacje, kontakt i formularze na ten temat znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wiadczenie-pieniezne-dla-osob-posiadajacych-karte-polaka
Całodobowa automatyczna infolinia telefoniczna pod nr telefonu 22 695 67 70.
 
Wypłaty z tytułu świadczeń wobec osób posiadających Kartę Polaka zamieszkujących na terenie powiatu piaseczyńskiego dokonywane są przez:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
tel. 22 756 62 54 wew 249
m.murakowska@piaseczno.pl

Aby otrzymać świadczenie pieniężne zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego należy złożyć
Oświadczenie dotyczące nr konta bankowego
na które mają być przelane środki, załączając jednocześnie kopię Decyzji Wojewody o przyznanych środkach na wyżej wskazany adres e-mail.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2021-09-14 10:33:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-24 11:23:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki