XL sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 23.09.2021 r.

Nr uchwały Tytuł uchwały Wynik głosowania imiennego
  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Akcji Katolickiej – Oddział w parafii św. Anny w Piasecznie" Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o reasumpcję głosowania Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Bibliotece Publicznej w Piasecznie" Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Panu Łukaszowi Załęskiemu" Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Pani Małgorzacie Szturomskiej" Imienny wykaz głosowania
  Przyjęcie projektu protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Przyjęcie projektu protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XL.1.21 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia
Imienny wykaz głosowania
XL.2.21 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
- zał. 1
- zał. 2a
- zał. 2b
- zał. 3
- zał. 4
- zał. 5
- zał. 6
- zał. 7
Imienny wykaz głosowania
XL.3.21 w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu Imienny wykaz głosowania
XL.4.21 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń i powierzchni szkolnych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Piaseczyński
- załącznik
Imienny wykaz głosowania
  wniosek o zamknięcie dyskusji Imienny wykaz głosowania
XL.5.21 w sprawie przyjęcia stanowiska wobec planowanych zmian w prawie oświatowym
- załącznik
Imienny wykaz głosowania
XL.6.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego panu Władysławowi Sieradzkiemu Imienny wykaz głosowania
XL.7.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego pani Edycie Banasiewicz Imienny wykaz głosowania
XL.8.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego pani Ewie Bagieńskiej Imienny wykaz głosowania
XL.9.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego panu Włodzimierzowi Bagieńskiemu Imienny wykaz głosowania
XL.10.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego panu Grzegorzowi Rowińskiemu Imienny wykaz głosowania
XL.11.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego panu Władysławowi Machowskiemu Imienny wykaz głosowania
XL.12.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego pani Teresie Korczak Imienny wykaz głosowania
XL.13.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego pani Izabeli Banasiak-Matusik Imienny wykaz głosowania
XL.14.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego pani Magdalenie Rejnowicz-Rydzewskiej Imienny wykaz głosowania
XL.15.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego pani Danucie Świetlik Imienny wykaz głosowania
XL.16.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Piaseczyńsko-Grójeckiemu Towarzystwu Kolei Wąskotorowej Imienny wykaz głosowania
XL.17.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Akcji Katolickiej – Oddział w parafii św. Anny w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
XL.18.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Bibliotece Publicznej w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Panu Łukaszowi Załęskiemu
 
Imienny wykaz głosowania
XL.19.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego pani Małgorzacie Szturomskiej Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2021-09-29 13:28:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-10-14 09:09:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki