☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Piaseczyński

Powiat Piaseczyński realizuje projekt "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Piaseczyński" o numerze POWR.04.01.00-00-00-D215/17 finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. 

Na mocy umowy partnerskiej z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który jest Liderem projektu, Powiat otrzyma nie więcej niż 5 428 395 zł i 68 gr.

logo_UE

Realizacja projektu zaplanowana jest do dnia 30 czerwca 2023 roku. Następnie przez kolejne pięć lat wszystkie podmioty zaangażowane w jego realizację są zobowiązane utrzymać trwałość świadczeń pomocowych według modelu wypracowanego w projekcie.

Lider realizuje pomoc specjalistyczną poprzez Poradnię EZRA. Partnerami UKSW są: Powiat Piaseczyński, w tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, a także Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie (Tarczyńskie Centrum Medyczne) oraz Fundacja Pomóż Dorosnąć.

Celem projektu jest przetestowanie środowiskowego modelu świadczenia usług koordynacji, medycznych, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz społecznych dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem kryzysu psychicznego na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Powiat Piaseczyński przystąpił do projektu ze względu na chęć pomocy młodym osobom doświadczającym kryzysu psychicznego w miejscu zamieszkania, w szkole, czyli w środowisku lokalnym. 

Wytworzył:
Sylwia Wolny
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2022-01-27 14:24:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-01-27 14:34:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357