☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 10.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, MEDIACJI

W punktach obowiązuje system rezerwacji wizyt w sprawie porad.

Rezerwacji należy dokonywać pod numerami telefonów:
22/7566254 wew. 215 w godzinach 9.00 - 15.30
22/7566254 wew. 196 w godzinach 10.00 - 13.00

Lokalizacja punktu

Specjalizacja punktu

W punkcie porad udzielają

Godziny pracy punktów

Punkt nr 1
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

- Radcy prawni
- Adwokaci
 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

PUNKT DZIAŁA STACJONARNIE
w godzinach
8.00 - 12.00
w dni powszednie.

Obowiązuje system rezerwacji wizyt.

Punkt nr 2
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

- Radcy prawni
- Adwokaci
 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

 

PUNKT DZIAŁA STACJONARNIE
w godzinach
12.00 - 16.00
w dni powszednie.

Obowiązuje system rezerwacji wizyt.

Punkt nr 3
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta
ul. Mirkowska 39
05-520 Konstancin-Jeziorna


 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

- Radcy prawni
- Adwokaci
 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

PUNKT DZIAŁA STACJONARNIE
w godzinach
15.00 - 19.00
w dni powszednie.

Obowiązuje system rezerwacji wizyt.

Punkt nr 4
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane w zakresie;
- porad dla osób zadłużonych,
- porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
- porad z zakresu zabezpieczenia społecznego  
a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

- Adwokat
- Doradcy obywatelscy
- Mediator

wskazani przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskie Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999

PUNKT DZIAŁA STACJONARNIE
w godzinach
11.00 - 15.00
w dni powszednie.

Obowiązuje system rezerwacji wizyt.

Punkt nr 5
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących:
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe

- Adwokaci

wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999

PUNKT DZIAŁA STACJONARNIE
w godzinach
15.00 - 19.00
w dni powszednie.

Obowiązuje system rezerwacji wizyt.

Punkt nr 6
Straż Miejska
ul. Rynek 8a
05-555 Tarczyn

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane w zakresie:
- porad dla osób zadłużonych,
- porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
- porad z zakresu zabezpieczenia społecznego  
a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

- Doradcy obywatelscy

 
wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000582999

PUNKT DZIAŁA STACJONARNIE
w godzinach
11.00 - 15.00
w dni powszednie.

Obowiązuje system rezerwacji wizyt.

Punkt nr 7
Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących:
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe,
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

- Radcy prawni
- Adwokaci
 
wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000582999

PUNKT DZIAŁA STACJONARNIE
wtorek, środa
w godzinach
8.00 - 16.00

czwartek
w godzinach
8.00 - 12.00

Obowiązuje system rezerwacji wizyt.

Punkt nr 8
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pileckiego 10
05-530 Góra Kalwaria

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących:
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe,
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

- Radcy prawni
- Adwokaci
 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

PUNKT DZIAŁA STACJONARNIE
w godzinach
8.00 - 12.00
w dni powszednie.

Obowiązuje system rezerwacji wizyt.

W sprawie warunków udzielania poradnictwa osobom z niepełnosprawnościami w stopniu uniemożliwiającym osobiste stawiennictwo w punkcie, informacje udzielane są pod numerem tel. 22/7566254 wew. 165 lub 168.

Wszelkie uwagi i opinie na temat udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można kierować; listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno z dopiskiem "dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej" lub mailem na adres: infopomoc@npp.piaseczno.pl

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2022-02-22 15:25:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-01-03 11:36:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3992913