☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 07.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Starostwo Powiatowe w Piasecznie informuje, że w części punktów  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej od 1 marca uruchomione zostało poradnictwo w formie stacjonarnej.
W punktach obowiązuje system rezerwacji wizyt w sprawie porad.
Rezerwacji należy dokonywać pod numerami telefonów:
22/7566254 wew. 215 w godzinach 9.00 - 15.30
22/7566254 wew. 196 w godzinach 10.00 - 13.00
W pozostałych punktach obsługa odbywa się w formie zdalnej, za pośrednictwem numerów telefonicznych zamieszczonych w wykazie poniżej. Wniosek o kontakt telefoniczny można również skierować na adres e-mail: poradnictwo@npp.piaseczno.pl podając tematykę wnioskowanej porady, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail do prowadzenia korespondencji poradniczej. Zwrotnie z wnioskodawcą skontaktuje się adwokat/radca prawny/doradca obywatelski w zależności od wnioskowanej tematyki porady.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, mediacji

Lokalizacja punktu

Specjalizacja punktu

W punkcie porad udzielają

Godziny pracy punktów

Punkt nr 1
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

- Radcy prawni
- Adwokaci
 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

PUNKT DZIAŁA STACJONARNIE
w godzinach 8.00 - 12.00 w dni powszednie.

Rezerwacji wizyt należy dokonywać telefonicznie pod numerami:
22/7566254 wew. 215
w godzinach 9.00 - 15.30
22/7566254 wew. 196
w godzinach 10.00 - 13.00

Punkt nr 2
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

- Radcy prawni
- Adwokaci
 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

 

PUNKT DZIAŁA STACJONARNIE
w godzinach 12.00 - 16.00 w dni powszednie.

Rezerwacji wizyt należy dokonywać telefonicznie pod numerami:
22/7566254 wew. 215
w godzinach 9.00 - 15.30

22/7566254 wew. 196
w godzinach 10.00 - 13.00

Punkt nr 3
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta
ul. Mirkowska 39
05-520 Konstancin-Jeziorna


 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

- Radcy prawni
- Adwokaci
 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

PUNKT DZIAŁA ZDALNIE
Telefon 797 047 312

poniedziałek, wtorek czynny godz. 15.00 - 19.00;
środa czynny godz. 15.00 - 17.00

Telefon 515 025 907

czwartek, piątek czynny w godzinach 15.00 - 19.00;
środa czynny godz. 17.00 - 19.00

Punkt nr 4
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno

Nieodpłatne poradnictwo obywatelski jest udzielane w zakresie;
- porad dla osób zadłużonych,
- porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
- porad z zakresu zabezpieczenia społecznego  
a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

- Adwokat
- Doradcy obywatelscy
- Mediator

wskazani przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999

PUNKT DZIAŁA STACJONARNIE
w godzinach 11.00 - 15.00 w dni powszednie.

Rezerwacji wizyt należy dokonywać telefonicznie pod numerami:
22/7566254 wew. 215
w godzinach 9.00 - 15.30

22/7566254 wew. 196
w godzinach 10.00 - 13.00

Punkt nr 5
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących:
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe

- Adwokaci

wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999

PUNKT DZIAŁA STACJONARNIE
w godzinach 15.00 - 19.00 w dni powszednie.

Rezerwacji wizyt należy dokonywać telefonicznie pod numerami:
22/7566254 wew. 215
w godzinach 9.00 - 15.30

22/7566254 wew. 196
w godzinach 10.00 - 13.00

Punkt nr 6
Straż Miejska
ul. Rynek 8a
05-555 Tarczyn

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane w zakresie:
- porad dla osób zadłużonych,
- porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
- porad z zakresu zabezpieczenia społecznego  
a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

- Doradcy obywatelscy

 
wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Inter Vivos z siedzibą w Warszawie  (02-699), ul. Kłobucka 8c/126, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000742253

PUNKT DZIAŁA ZDALNIE
Telefon 530 240 430
czynny w godzinach 11.00 - 15.00 poniedziałek, czwartek, piątek.

Wniosek o pomoc można również skierować na adres email: poradytarczyn@interia.pl

Punkt nr 7
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Lipowa 28
05-506 Lesznowola

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących:
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe,
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

- Radcy prawni
- Adwokaci
 
wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Inter Vivos z siedzibą w Warszawie  (02-699), ul. Kłobucka 8c/126, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000742253

PUNKT DZIAŁA ZDALNIE
Telefon 693 899 475
czynny codziennie w godz. 13.30 - 17.30 w dni powszednie.

Wniosek o pomoc można również przesłać na adres email: poradnictwo@npp.piaseczno.pl

Punkt nr 8
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pileckiego 10
05-530 Góra Kalwaria

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących:
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe,
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

- Radcy prawni
- Adwokaci
 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

PUNKT DZIAŁA ZDALNIE
Telefon 797 047 240
poniedziałek, wtorek 
czynny w godz. 8.00 - 12.00
środa czynny w godz. 8.00 - 10.00

Telefon 515 025 929
środa czynny w godz. 10.00 - 12.00

czwartek, piątek
czynny w godz. 8.00 - 12.00

Wniosek o pomoc można również przesłać na adres email: poradnictwo@npp.piaseczno.pl

Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Piasecznie informuje, że pomoc można uzyskać w specjalistycznych jednostkach poradniczych innego typu, których wykaz zamieszczony jest do pobrania poniżej.

Lista jednostek nieodpłatnej pomocy i poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego (DOCX, 54 KB)

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2022-02-22 15:25:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-08-01 10:20:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3841617