☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pilotażowy program Aktywny samorząd w 2022 roku

Od 1 marca 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

PFRON umożliwił również składanie wniosków drogą elektroniczną.
Wnioski można składać on-line w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – sow.pfron.org.pl

W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu:
Moduł I:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1
– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu:
- wkład własny – co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł;

Wniosek A1 (PDF, 176 KB)
Zaświadczenie lekarskie (PDF, 75 KB)
Wykaz załączników (PDF, 51 KB)
Obowiązek informacyjny RODO (PDF, 56 KB)
-------------------
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu:
- wkład własny – co najmniej 25% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie  – 4.800 zł, w tym:
• dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
• dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
• dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł;

Wniosek A2 (PDF, 185 KB)
Zaświadczenie lekarskie (PDF, 75 KB)
Wykaz załączników (PDF, 40 KB)
Obowiązek informacyjny RODO (PDF, 185 KB)
-------------------
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego:
- wkład własny – co najmniej 25% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie  – 4.800 zł, w tym:
• dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
• dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
• dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
• dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł;

Wniosek A3 (PDF, 185 KB)
Wykaz załączników (PDF, 40 KB)
Obowiązek informacyjny RODO (PDF, 185 KB)
-------------------
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu;
- wkład własny – co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie – 4.000 zł.

Wniosek A4 (PDF, 190 KB)
Zaświadczenie lekarskie (PDF, 170 KB)
Wykaz załączników (PDF, 38 KB)
Obowiązek informacyjny RODO (PDF, 56 KB)
-------------------

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1
– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją obu kończyn górnych  lub narządu wzroku:
- wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie:
• dla osoby niewidomej – 9.000 zł oraz 15.000 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 24.000 zł),
• dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
• dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł;

Wniosek B1 (PDF, 195 KB)
Zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja ruchu) (PDF, 421 KB)
Zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja wzroku) (PDF, 98 KB)
Obowiązek informacyjny (PDF, 56 KB)
Instrukcja dla lekarzy okulistów (PDF, 424 KB)
-------------------

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:
- dofinansowanie:
• dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
• dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
• dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;

Wniosek B2 do pobrania >>>
Obowiązek informacyjny RODO >>>
-------------------

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku:
- wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie – 7.500 zł;

Wniosek B3 (PDF, 195 KB)
Zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja wzroku) (PDF, 98 KB)
Obowiązek informacyjny (PDF, 56 KB)
Instrukcja dla lekarzy okulistów (PDF, 424 KB)
-------------------

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy:
- wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie – 4.000 zł;

Wniosek B4 (PDF, 195 KB)
Zaświadczenie lekarskie (PDF, 170 KB)
Obowiązek informacyjny (PDF, 57 KB)
-------------------

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności:
- wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie – 1.500 zł.

Wniosek B5 (PDF, 194 KB)
Wykaz załączników (PDF, 39 KB)
Obowiązek informacyjny RODO (PDF, 56 KB)
-------------------

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1
- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym:
- wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie – 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez Eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł;

Wniosek C1 (PDF, 360 KB)
Zaświadczenie lekarskie (PDF, 464 KB)
Wykaz załączników (PDF, 39 KB)
Obowiązek informacyjny (PDF, 56 KB)
-------------------

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności:
- dofinansowanie – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora - nie więcej niż 1.000 zł;

Wniosek C2 (PDF, 370 KB)
Wykaz załączników (PDF, 39 KB)
Obowiązek informacyjny RODO (PDF, 56 KB)
-------------------

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności:
- wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie, przy amputacji:
• w zakresie ręki – 12.000 zł,
• przedramienia – 26.000 zł,
• ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł,
• na poziomie stopy lub podudzia – 18.000 zł,
• na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł,
• uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł,
z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez Eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy Wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez Eksperta PFRON

Wniosek C3 (PDF, 377 KB)
Wykaz załączników (PDF, 38 KB)
Obowiązek informacyjny RODO (PDF, 56 KB)
-------------------

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności:
- wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3

Wniosek C4 (PDF, 392 KB)
Wykaz załączników (PDF, 39 KB)
Obowiązek informacyjny RODO (PDF, 56 KB)
-------------------

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania:
- wkład własny – co najmniej 25% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie – 7.500 zł.

Wniosek C5 (PDF, 193 KB)
Zaświadczenie lekarskie (PDF, 557 KB)
Wykaz załączników (PDF, 49 KB)
Obowiązek informacyjny RODO (PDF, 56 KB)
-------------------

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka:
- wkład własny – co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi,
- dofinansowanie – 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Wniosek D (PDF, 186 KB)
Zaświadczenie o pobycie w placówce (PDF, 416 KB)
Wykaz załączników (PDF, 38 KB)
Obowiązek informacyjny RODO (PDF, 56 KB)
-------------------
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie - Moduł I:
01.03.2022 r. – 31.08.2022 r.

Moduł II:
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:
• w szkole policealnej lub kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
• a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi;

Wniosek M II (PDF, 631 KB)
Zaświadczenie z uczelni (PDF, 181 KB)
Zaświadczenie od pracodawcy (PDF, 69 KB)
Wykaz załączników (PDF, 40 KB)
Obowiązek informacyjny RODO (PDF, 56 KB)

- wkład własny – w zakresie kosztów czesnego co najmniej:
a) 15% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
b) 65% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest Wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę;
- dofinansowanie kosztów nauki dotyczących jednego semestru/półrocza objętego  dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
• do 1.000 zł dla Wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
• do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców;
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z uwzględnieniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1. 700 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności,
2. 500 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3. 300 zł – w przypadku, gdy o Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
4. 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki / udzielenie pomocy także na drugim kierunku),
5. 200 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
6. 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
7. 300 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.
8. 800 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/ Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),
9. 500 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego Wnioskodawcy jest uzależniona od jego  postępów w nauce i wynosi:
­1. do 50% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla Wnioskodawcy     maksymalnej kwoty dodatku;
­2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
­3. do 100% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym;
przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich, mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy:
Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.


Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki:
1. Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
a. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
b. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, z uwzględnieniem pkt 2 i pkt 7;
2. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;
3. Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego już semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego (bez pomyślnego zakończenia danego etapu nauki lub szkoły/uczelni tj. bez pozytywnego zaliczenia semestru/ półrocza/roku szkolnego lub akademickiego objętego dofinansowaniem) - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów / nauki nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
4. Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia I stopnia, studia II stopnia, studia III stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, szkoła doktorska, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
6. Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania;
7. Limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach szkół doktorskich, studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia);
co oznacza, że mogą uzyskać dofinansowanie do tych form edukacji pomimo, że limit ten został już osiągnięty;
8. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na udział w programie Wnioskodawcy, który przekroczył limit, o którym mowa w pkt 1, ale nie pobiera nauki w formach edukacji na poziomie wyższym wymienionych w pkt 7, może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu. W opinii tej Realizator programu wskazuje w szczególności:
• uzasadnienie proponowanej decyzji w odniesieniu do sytuacji wnioskodawcy na rynku pracy,
• okres trwania nauki,
• wysokość limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dyspozycji realizatora programu na dofinansowania w module II (na dzień sporządzenia opinii) wraz z informacją, czy decyzja wymaga zwiększenia tego limitu,
• wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii,
przy czym decyzja pozytywna w sprawie wyrażenia zgody na udział Wnioskodawcy w programie obejmuje cały okres trwania rozpoczynanej nauki.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dodatkowo, przypominamy:
• dofinansowanie w ramach Modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
• kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
• decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
• Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie - Moduł II:
• 01.03.2022 - 31.03.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
• 20.09.2022 - 10.10.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

 ----------------------------------------------------

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku (DOCX, 68 KB)

"Aktywny samorząd" - treść programu (DOCX, 35 KB)

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (DOCX, 80 KB)

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2022-02-28 14:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Markuszewska Magdalena
(2022-07-13 12:46:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357