XLVII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 28.04.2022 r.

Nr uchwały Tytuł uchwały

Wynik głosowania imiennego

   zdjęcie z porządku obrad sesji pkt 11 Imienny wykaz głosowania
  wprowadzenia do porządku obrad sesji do pkt 11 projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Imienny wykaz głosowania
  wprowadzenie do porządku obrad sesji do pkt 12 sprawozdania Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z realizacji Uchwały nr XXIX/7/20 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  wprowadzenia do porządku obrad sesji do pkt 13 przedłożenie Radzie Uchwały Nr 250/1/22 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Piaseczyńskim Imienny wykaz głosowania
  przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XLVII.1.22 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia
Imienny wykaz głosowania
XLVII.2.22 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
- zał.
Imienny wykaz głosowania
XLVII.3.22 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanawianego na rzecz Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii do lokalu niemieszkalnego nr 52, usytuowanego w budynku przy ul. Szkolnej 20, m. Piaseczno Imienny wykaz głosowania
XLVII.4.22 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Imienny wykaz głosowania

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Markuszewska Magdalena
(2022-05-06 13:12:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Markuszewska Magdalena
(2022-05-06 14:35:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki