Potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji jako zarządca sukcesyjny

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 180 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009
  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

Wymagane dokumenty

Załączniki:

  • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania zezwolenia, licencji, zaświadczenia na potrzeby własne (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm. ustawy o transporcie drogowym oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009),
  • Oświadczenie zarządcy sukcesyjnego (DOCX, 20 KB) art. 38 ust 1. pkt 3 (Dz. U. z 5 lipca 2018 r. ustawy o zarządzie sukcesyjnym o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw)
  • Dowód uiszczenia opłaty
  • upoważnienie do wykonania czynności (DOCX, 20 KB)

Opłata

- 5 % od kwoty jak za wydanie zezwolenia, licencji
- za wymianę zaświadczenia na potrzeby własne: 25 zł zaświadczenie, 10 zł każdy wypis i 100 zł kolejny wypis.

Opłaty wnosi się w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE  (kartą płatniczą, kredytową, gotówką) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł  (w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście) należy przelać na konto:
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2022-05-30 15:23:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-10-18 08:53:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki