XLVIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 26.05.2022 r.

  przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XLVIII.1.22 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia
Imienny wykaz głosowania
XLVIII.2.22 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
- zał. 1
Imienny wykaz głosowania
XLVIII.3.22 uchwała o zmianie uchwały Nr XLVII/3/22 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanawianego na rzecz Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii do lokalu niemieszkalnego nr 52, usytuowanego w budynku przy ul. Szkolnej 20, m. Piaseczno Imienny wykaz głosowania
XLVIII.4.22 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2022 roku
- zał. 1
Imienny wykaz głosowania
XLVIII.5.22 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2022–2027
- zał. 1
Imienny wykaz głosowania
XLVIII.6.22 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego w 2023 roku
- zal. 1
Imienny wykaz głosowania
XLVIII.7.22 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2022–2027
- zał. 1
Imienny wykaz głosowania
XLVIII.8.22 w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Zdrowotnej Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2022–2027
- zał. 1
Imienny wykaz głosowania
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2022-06-02 14:12:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-06-08 15:55:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki