LV sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 26.01.2023 r.

przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia
Imienny wykaz głosowania
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
- załączniki
Imienny wykaz głosowania
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2023 rok
- zał.
Imienny wykaz głosowania

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji  Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2023 rok
- zał.

Imienny wykaz głosowania
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2023 rok
- zał.
Imienny wykaz głosowania
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2023 rok
- zał.
Imienny wykaz głosowania
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2023 rok
- zał.
Imienny wykaz głosowania
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2023 rok
- zał.
Imienny wykaz głosowania
w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2023 - 2025"
- zał.
Imienny wykaz głosowania
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanawianego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie do działek ewidencyjnych nr 28 i nr 29, obr. 39, m. Piaseczno Imienny wykaz głosowania
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Szkół
Ponadpodstawowych Powiatu Piaseczyńskiego

- zał.
Imienny wykaz głosowania
wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt 19 Imienny wykaz głosowania
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/10/21 z dnia 27 maja 2021r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Powiatu
Piaseczyńskiego części niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębach
Aleksandrów i Linin II, gm. Góra Kalwaria
Imienny wykaz głosowania
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2023-01-31 12:27:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-02-09 10:17:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki