LVII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 11.05.2023 r.

przyjęcie projektu protokołu z LVI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia
Imienny wykaz głosowania
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
- załączniki
Imienny wykaz głosowania

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20F w Piasecznie na rzecz B. i B. H.

Imienny wykaz głosowania

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz Pana Stanisława Parol prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Góra” Stanisław Parol, lokalu użytkowego PRO MORTE wraz z magazynkiem znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Imienny wykaz głosowania
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego w 2024 roku
- regulamin
- harmonogram
- formularz zgłoszenia zadania
- karta do głosowania
- zgoda opiekuna prawnego
- lista poparcia
Imienny wykaz głosowania
wprowadzenie poprawki komisji Edukacji do projektu uchwały Imienny wykaz głosowania
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/4/23 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 09 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Piaseczyńskiego
- wniosek wzrorowy uczeń
- wniosek laureat
- wniosek talent
- wniosek wysokie kompetencje
Imienny wykaz głosowania
w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób postępowania Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach Imienny wykaz głosowania
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2023-03-27 15:12:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-05-19 10:19:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki