LVIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 29.06.2023 r.

przyjęcie projektu protokołu z LVII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego

Imienny wykaz głosowania
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego za 2022 rok Imienny wykaz głosowania
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok Imienny wykaz głosowania
w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia
Imienny wykaz głosowania
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
- załączniki
Imienny wykaz głosowania

w sprawie uchwalenia „Program polityki zdrowotnej Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2023–2025 w zakresie problemu zdrowotnego depresji poporodowej”
- załącznik

Imienny wykaz głosowania

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
Piaseczyńskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

- zał. 1
- zał. 2
- zał. 3
- zał. 4
- zał. 5
- zał. 6

Imienny wykaz głosowania

w sprawie nadania numeru porządkowego i zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9E
- zał.

Imienny wykaz głosowania
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2023-2025”
- zał.
Imienny wykaz głosowania
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego w 2024 roku
- regulamin
- harmonogram
- formularz zgłoszenia zadania
- karta do głosowania
- zgoda opiekuna prawnego
- lista poparcia
Imienny wykaz głosowania
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/7/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokali w budynkach przy ul. Chyliczkowskiej 14, Czajewicza 20, Czajewicza 2/4 w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2023-07-05 12:40:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-07-06 09:34:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki