Referent ds. finansowych (płac) w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie
ul. Szpitalna 10
ogłasza nabór na stanowisko
referent ds. finansowych (płac)

1. Wymagania:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie co najmniej średnie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów prawa pracy
- samodzielność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole,
- rzetelność i sumienność przy wykonywaniu powierzonych obowiązków

3. Zakres wykonywanych zadań:
- naliczanie wynagrodzeń pracownikom zespołu
- rozliczanie miesięczne składek pracowników odprowadzanych do ZUS
- prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej/zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników
- rozliczanie podatku do urzędu skarbowego
- rozliczanie PEFRON
- sporządzanie sprawozdań
- wystawianie druków RP-7 o wynagrodzeniu
- wystawianie zaświadczeń
- analiza płac

4. Wymagane dokumenty:
- dokumenty poświadczające wykształcenie,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności.

5. Dodatkowe informacje:
- praca w wymiarze pełnego etatu.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres rekrutacja@zs1piaseczno.pl do dnia 15.12.2023.
Zgłoszenia, które wpłyną do Zespołu Szkół Nr 1 po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.piaseczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2023-11-29 14:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki