LXIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 30.11.2023 r.

przyjęcie projektu protokołu z LXII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia
Imienny wykaz głosowania
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
- załączniki
Imienny wykaz głosowania

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

- załącznik

Imienny wykaz głosowania

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz EZRA UKSW Sp. z o.o., części lokalu niemieszkalnego nr 52 znajdującego się w budynku położonym przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie

- załącznik

Imienny wykaz głosowania

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LVI/5/23 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 09 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2023 roku

- załącznik

Imienny wykaz głosowania
w sprawie przystąpienia do realizacji Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego Imienny wykaz głosowania
w sprawie rozpatrzenia skargi na rażąco wadliwe załatwianie spraw przez Starostę Powiatu Piaseczyńskiego związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami, a także w zakresie rozpoznawania wniosków ze strony obywateli Imienny wykaz głosowania
w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działanie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa w zakresie prowadzonego postępowania o przerejestrowanie samochodu Imienny wykaz głosowania
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2023-12-05 10:00:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-12-05 11:37:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki