Wychowawca w Domu Dzieci w Pęcherach – wymiar: 1 etat

Dyrektor
Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych w Pęcherach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Wychowawca w Domu Dzieci w Pęcherach – wymiar: 1 etat

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku:
- pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
- na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela,
- na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
prawdziwa chęć pracy z dziećmi i młodzieżą, duży poziom empatii, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej oraz zespołowej pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy z dziećmi.

Zakres zadań m.in.:
a) opieka nad dziećmi także w porze nocnej wg harmonogramu pracy,
b) opracowywanie indywidualnego planu pomocy dziecku,
c) realizowanie zadań wynikających z indywidualnego planu pomocy dziecku,
d) prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć w oparciu o miesięczny plan pracy,
e) współpraca ze szkołami i służbami społecznymi działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny,
f) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

Wynagrodzenie od 5092 brutto/miesiąc (młodszy wychowawca), 5321 brutto/miesiąc (wychowawca) do 5611 brutto/miesiąc (starszy wychowawca) + dodatek stażowy; dodatkowe świadczenia m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, dofinansowanie do wypoczynku „wczasy pod gruszą”.

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Holc tel. 601 652 387
Magda Górska tel. 723 837 768

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2024-01-17 11:45:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-01-17 11:46:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki