☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 20.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

05-502 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85
www.capow.com.pl

Dyrektor - Katarzyna Holc
tel. 601 652 387
k.holc@capow.com.pl

Wicedyrektor - Magdalena Górska
tel. 723 837 768
m.gorska@capow.com.pl

Księgowa - Urszula Królak
tel. 609 951 331
u.krolak@capow.com.pl

Psycholog - Aleksandra Nowicka
tel. 722 353 003
a.nowicka@capow.com.pl

Psycholog - Marek Wolski
tel. 722 353 003
m.wolski@capow.com.pl

Pedagog - Renata Żółkiewska-Szymańska
tel. 722 373 003
r.szymanska@capow.com.pl

Pedagog - Zuzanna Motylewska
tel. 722 373 003
z.motylewska@capow.com.pl

Fax do Centrum Administracyjnego – 22 378 19 40

Dom Dzieci Nr 1 tel. 695 075 898, e-mail: ddz1@capow.com.pl

Dom Dzieci Nr 2 tel. 781 303 101, e-mail: ddz2@capow.com.pl

Dom Dzieci Nr 3 tel. 665 515 740, e-mail: ddz3@capow.com.pl

Dom Dzieci Nr 4 tel. 665 515 727, e-mail: ddz4@capow.com.pl

Fax do Domów Dzieci - 22 378 19 41

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną dla trzech placówek typu socjalizacyjnego (Domy Dzieci nr 2, 3, 4) i jednej placówki typu interwencyjnego (Dom Dzieci nr 1), które prowadzi powiat piaseczyński. Każda z placówek może jednocześnie zapewnić opiekę czternaściorgu wychowankom.

Centrum wykonuje zadania w zakresie wspierania rodziny i instytucjonalnej pieczy zastępczej, zapewniając czasową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Świadczy również doraźną opiekę nad dzieckiem w sytuacjach kryzysowych w rodzinie, wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.

Centrum prowadzi także mieszkanie chronione będące formą pomocy dla osób wymienionych w art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, m.in. dla osób opuszczających pieczę zastępczą, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę, zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione w Górze Kalwarii przeznaczone jest dla trzech kobiet.

Uchwała Nr XII/5/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie likwidacji Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie i utworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych: Domu Dzieci Nr 1, Domu Dzieci Nr 2, Domu Dzieci Nr 3, Domu Dzieci Nr 4 oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (Statuty Domów Dzieci Nr 1-4)

Uchwała Nr 53/3/15 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom Dzieci Nr 1" w Pęcherach-Łbiskach

Uchwała Nr 53/4/15 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom Dzieci Nr 2" w Pęcherach-Łbiskach

Uchwała Nr 53/5/15 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom Dzieci Nr 3" w Pęcherach-Łbiskach

Uchwała Nr 53/6/15 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom Dzieci Nr 4" w Pęcherach-Łbiskach

Uchwała Nr 53/7/15 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach-Łbiskach

ikona pdf Sprawozdanie finansowe CAPOW za 2019 r. - do pobrania >>>
ikona pdf Sprawozdanie finansowe CAPOW za 2018 r. - do pobrania >>>
ikona pdf Sprawozdanie finansowe Domu Dzieci 1 za 2019 r. - do pobrania >>>
ikona pdf Sprawozdanie finansowe Domu Dzieci 1 za 2018 r. - do pobrania >>>
ikona pdf Sprawozdanie finansowe Domu Dzieci 2 za 2019 r. - do pobrania >>>
ikona pdf Sprawozdanie finansowe Domu Dzieci 2 za 2018 r. - do pobrania >>>
ikona pdf Sprawozdanie finansowe Domu Dzieci 4 za 2019 r. - do pobrania >>>
ikona pdf Sprawozdanie finansowe Domu Dzieci 4 za 2018 r. - do pobrania >>>
 

Wytworzył:
Klaudia Wojnarowska
Udostępnił:
Zmysłowski Wojciech
(2006-10-31 15:09:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-10-03 14:53:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3957187