Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

05-502 Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85
https://capow.piaseczno.pl

Dyrektor - Katarzyna Holc
tel. 601 652 387
k.holc@capow.com.pl

Wicedyrektor - Magda Górska
tel. 723 837 768
m.gorska@capow.com.pl

Księgowa - Urszula Królak
tel. 609 951 331
ksiegowosc@capow.com.pl

Psycholog - Dagmara Jachimowicz
tel. 722 353 003
d.jachimowicz@capow.com.pl

Psycholog - Marek Wolski
tel. 722 353 003
m.wolski@capow.com.pl

Pedagog - Katarzyna Ziemiecka-Kudaj
tel. 722 373 003
k.ziemiecka@capow.com.pl

Pedagog - Zuzanna Motylewska
tel. 722 373 003
z.motylewska@capow.com.pl

Fax do Centrum Administracyjnego – 22 378 19 40

Dom Dzieci Nr 1 tel. 695 075 898, e-mail: ddz1@capow.com.pl

Dom Dzieci Nr 2 tel. 781 303 101, e-mail: ddz2@capow.com.pl

Dom Dzieci Nr 3 tel. 665 515 740, e-mail: ddz3@capow.com.pl

Dom Dzieci Nr 4 tel. 665 515 727, e-mail: ddz4@capow.com.pl

Fax do Domów Dzieci - 22 378 19 41

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną dla trzech placówek typu socjalizacyjnego (Domy Dzieci nr 2, 3, 4) i jednej placówki typu interwencyjnego (Dom Dzieci nr 1), które prowadzi powiat piaseczyński. Każda z placówek może jednocześnie zapewnić opiekę czternaściorgu wychowankom.

Centrum wykonuje zadania w zakresie wspierania rodziny i instytucjonalnej pieczy zastępczej, zapewniając czasową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Świadczy również doraźną opiekę nad dzieckiem w sytuacjach kryzysowych w rodzinie, wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.

Centrum prowadzi także mieszkanie chronione będące formą pomocy dla osób wymienionych w art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, m.in. dla osób opuszczających pieczę zastępczą, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę, zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione w Górze Kalwarii przeznaczone jest dla trzech osób.

Uchwała Nr XII/5/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie likwidacji Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie i utworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych: Domu Dzieci Nr 1, Domu Dzieci Nr 2, Domu Dzieci Nr 3, Domu Dzieci Nr 4 oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (Statuty Domów Dzieci Nr 1-4)

Uchwała Nr 53/3/15 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom Dzieci Nr 1" w Pęcherach-Łbiskach

Uchwała Nr 53/4/15 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom Dzieci Nr 2" w Pęcherach-Łbiskach

Uchwała Nr 53/5/15 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom Dzieci Nr 3" w Pęcherach-Łbiskach

Uchwała Nr 53/6/15 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom Dzieci Nr 4" w Pęcherach-Łbiskach

Uchwała Nr 53/7/15 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach-Łbiskach


Sprawozdanie finansowe CAPOW za 2023 r.
Sprawozdanie finansowe CAPOW za 2022 r.
Sprawozdanie finansowe CAPOW za 2021 r.
Sprawozdanie finansowe CAPOW za 2020 r.
Sprawozdanie finansowe CAPOW za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe CAPOW za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe Domu Dzieci 1 za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe Domu Dzieci 1 za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe Domu Dzieci 2 za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe Domu Dzieci 2 za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe Domu Dzieci 4 za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe Domu Dzieci 4 za 2018 r.

Wytworzył:
Klaudia Wojnarowska
Udostępnił:
Zmysłowski Wojciech
(2006-10-31 15:09:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-05-21 15:48:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki