☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa warzyw, kwaszonek i owoców na potrzeby Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Dom Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę/ Wykonawców:
  
Dla zadania nr 1
Cezary Rosłon
Grobice 8
05-650 Chynów - pomidor ex. - 22190zł. brutto
 
Gospod.Ogrodn.Sadownicze
Janusz Pawlak
ul.Millenium 90
05-503 Głosków - burak - 6921,60zł.brutto
                            - pomidor kl. II - 2801,60zł. brutto
 
Iwona i Andrzej Odolińscy
Ciszyca 14A
Konstancin - Jeziorna - ziemniak wczesny 13600zł.brutto
                                   - marchew - 10880zł.brutto
                                   - pietruszka - 4275zł. brutto
                                   - pory - 3945zł. brutto
 
Gospodarstwo Rolne
Sławomir Jakubaszek
Mroków 30
08-455 Trojanów - ziemniak ex. - 73000zł. brutto
  
Uzasadnienie wyboru: oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiające najkorzystniejsze ceny
 
Dla zadania nr 2
Gospodarstwo Rolne Piotr Arend, Trakt Lubelski 93
04-790 Warszawa   - cena oferty 16927,40zł. brutto
  
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca najkorzystniejszą cenę
 
Dla zadania nr 3
Lenard Sławomir
Grobice 67
05-650 Chynów - cena oferty 18583zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca najkorzystniejszą cenę
 
Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2006-11-24 .
  
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Dom Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Dom Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
   
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-11-22 08:21:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2006-11-22 08:24:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3961697