Wyjaśnienia do przetargu dotyczącego remontu pomieszczeń dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Wilcza Góra 22.11.2006 r.
Do Naczelnika Wydziału Inwestycji
 
Zapytanie do SIWZ na wykonanie remontu pomieszczeń dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Piasecznie.
 
Zgodnie z paragrafem – 6 pkt 2 dla SIWZ ne remont pomieszczeń dla CPR, oraz paragrafem - 5 załącznika nr 2 do SIWZ – projekt Umowy dla CPR w Piasecznie, prosimy o wyjaśnienia.
 
Dotyczy:

Przedmiaru robót budowlanych
 
1.      Dział 1.1., poz. 1 – na jakiej zaprawie ścianki, jaka podstawa wyceny?
2.      Dział 1.1, poz. 2 – jak wyżej, w katalogach obmiar jest w m³?
3.      Dział 1.1., poz. 3 – jak wyżej, jaki typ nadproża (ceglany, betonowy, żelbetowy), czy może tylko bruzdy to o jakim przekroju?
4.      Dział 1.2., poz. 3 – jaka podstawa wyceny, czy dowolna przez każdego oferenta?
5.      Dział 1.2., poz. 4 – jak wyżej, jaki rodzaj kasetonów (drewno, styropian, pilśniowe) czy na stelażu typu sufit podwieszony, jak mocowane do sufitu?
6.      Dział 1.3., poz. 1 – jak wyżej, w katalogach obmiar występuje w sztukach lub w m²?
7.      Dział 1.3., poz. 2 – jak wyżej?
8.      Dział 1.4., poz. 1 – jak wyżej, jaki typ grzejnika, jakiej pow. grzewczej?
9.      Dział 1.4., poz. 2 – jak wyżej, jaki typ opraw?
10. Dział 2.1., poz. 1 – jak wyżej, jest to tylko dostarczenie belek, gdzie wykonanie przesklepienia które wg katalogów występuje w m³?
11. Dział 2.1., poz. 2 – jak wyżej, gdzie są pozycje na obłożenie styropianem z osiatkowaniem?
12. Dział 2.2., poz. 1 – jak wyżej, czy jest to zamurowanie otworów, dlaczego w przedmiarze występują części składowe do wyliczenia m³ , a jest to pozycja w m² (1,83*0,50*0,70)?
13. Dział 2.2., poz. 2 – jak wyżej, czy jest zamurowanie otworów?
14. Dział 3.1., poz. 1 – jak wyżej, ile warstw, na jakim podłożu, jakiej grubości, o jakiej powierzchni podłogi pomieszczeń, z pozycji przedmiarowej wynika że występuje gładź na ościeżach , którą powinno się wycenić w osobnej pozycji?
15. Dział 3.1., poz. 2 – jak wyżej, ze składowych przedmiaru wynika, że część przedmiaru powinna być wyceniona jako otynkowanie bruzd lub ościeży w zależności od szerokości?
16. Dział 3.1., poz. 3 – jak wyżej, jaki typ sufitu i na jakim stelażu?
17. Dział 3.2., poz. 1 do poz. 5 – jak wyżej, na jakim podłożu?
18. Dział 3.3., poz. 1 – jak wyżej, jaka technologia mocowań, czy na klej?
19. Dział 3.3., poz. 2- jak wyżej, jaka płyta (kolor, grubość z czego?)
20. Dział 3.3., poz. 3 – jak wyżej, z czego i w jakiej kolorystyce?
21. Dział 3.4., poz. 1 – jak wyżej?
22. Dział 3.4., poz. 2 – jak wyżej?
23. Dział 3.4., poz. 3 - jak wyżej?
24. Dział 4.1., poz. 1 - jak wyżej, z jakiego materiału (drewno, aluminium, PCV), z jakim mechanizmem czy na radar, czy szklone i jakim szkłem?
25. Dział 4.1., poz. 2 – jak wyżej, czy szkło bezpieczne, czy antywłamaniowe?
26. Dział 4.1., poz. 3 – jak wyżej?
27. Dział 4.1., poz. 4 – jak wyżej?
28. Dział 4.2., poz. 1 – jak wyżej?
29. Dział 4.2., poz. 2 - jak wyżej?
30. Dział 4.2., poz. 3- jak wyżej?
31. Dział 4.2., poz. 4 – jak wyżej?
32. Dział 4.3., - poz. 1 – jak wyżej?
33. Dział 4.3., poz. 2 – jak wyżej?
 
Prosimy o pilną odpowiedź na złożone zapytania ponieważ zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ paragraf 5 pkt 2 sposób obliczania ceny, nie możemy sami niczego skorygować pod rygorem nieważności złożonej Oferty. 
 
 
W związku z pytaniami dotyczącymi wykonania remontu na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego przesyłamy odpowiedzi:
 
1.      Dział 1.1., poz. 1 – na jakiej zaprawie ścianki, jaka podstawa wyceny?
Odpowiedź – zaprawa cementowo- wapienna.
2.      Dział 1.1, poz. 2 – jak wyżej, w katalogach obmiar jest w m³?
Odpowiedź – podana jest grubość ściany 26 cm.
3.      Dział 1.1., poz. 3 – jak wyżej, jaki typ nadproża (ceglany, betonowy, żelbetowy), czy może tylko bruzdy to o jakim przekroju?
Odpowiedź – nadproże żelbetowe , rodzaj, typ i wielkość belek stalowych podana w części konstruktorskiej.
4.      Dział 1.2., poz. 3 – jaka podstawa wyceny, czy dowolna przez każdego oferenta?
Odpowiedź – podstawa wyceny jak w kosztorysie.
5.      Dział 1.2., poz. 4 – jak wyżej, jaki rodzaj kasetonów (drewno, styropian, pilśniowe) czy na stelażu typu sufit podwieszony, jak mocowane do sufitu?
Odpowiedź – pozycja dotyczy demontażu istniejącego sufitu.
6.      Dział 1.3., poz. 1 – jak wyżej, w katalogach obmiar występuje w sztukach lub w m²?
Odpowiedź – w m².
7.      Dział 1.3., poz. 2 – jak wyżej?
Odpowiedź - m².
8.      Dział 1.4., poz. 1 – jak wyżej, jaki typ grzejnika, jakiej pow. grzewczej?
Odpowiedź – dotyczy demontażu istniejących grzejników standardowego typu.
9.      Dział 1.4., poz. 2 – jak wyżej, jaki typ opraw?
Odpowiedź - dotyczy demontażu istniejących grzejników standardowego typu.
10. Dział 2.1., poz. 1 – jak wyżej, jest to tylko dostarczenie belek, gdzie wykonanie przesklepienia które wg katalogów występuje w m³?
Odpowiedź - podany jest rodzaj belek – wg rysunków konstruktorskich.
11. Dział 2.1., poz. 2 – jak wyżej, gdzie są pozycje na obłożenie styropianem z osiatkowaniem?
Odpowiedź – załącznik rysunkowy z detalem nadproża – rysunki wyburzeń.
12. Dział 2.2., poz. 1 – jak wyżej, czy jest to zamurowanie otworów, dlaczego w przedmiarze występują części składowe do wyliczenia m³ , a jest to pozycja w m² (1,83*0,50*0,70)?
Odpowiedź – podana jest grubość murowanych ścian – ściana gr. 12 cm.
13. Dział 2.2., poz. 2 – jak wyżej, czy jest zamurowanie otworów?
Odpowiedź – zamurowanie otworów.
14. Dział 3.1., poz. 1 – jak wyżej, ile warstw, na jakim podłożu, jakiej grubości, o jakiej powierzchni podłogi pomieszczeń, z pozycji przedmiarowej wynika że występuje gładź na ościeżach , którą powinno się wycenić w osobnej pozycji?
Odpowiedź – dotyczy gładzi gipsowej ściennej – szczegóły na rysunkach
15. Dział 3.1., poz. 2 – jak wyżej, ze składowych przedmiaru wynika, że część przedmiaru powinna być wyceniona jako otynkowanie bruzd lub ościeży w zależności od szerokości?
Odpowiedź – tak.
16. Dział 3.1., poz. 3 – jak wyżej, jaki typ sufitu i na jakim stelażu?
Odpowiedź – sufit podwieszany na stelażu stalowym – szczegóły zamieszczone na detalach rysunkowych.
17. Dział 3.2., poz. 1 do poz. 5 – jak wyżej, na jakim podłożu?
Odpowiedź – gruntowanie gipsowe.
18. Dział 3.3., poz. 1 – jak wyżej, jaka technologia mocowań, czy na klej?
Odpowiedź – klej.
19. Dział 3.3., poz. 2- jak wyżej, jaka płyta (kolor, grubość z czego?)
Odpowiedź - płyta meblowa grubości 1,5 cm, kolorystyka – drewno bukowe.
20. Dział 3.3., poz. 3 – jak wyżej, z czego i w jakiej kolorystyce?
Odpowiedź  - parapety PCV, kolorystyka zgodna z kolorem stolarki okiennej.
21. Dział 3.4., poz. 1 – jak wyżej?
Odpowiedź – wylewki samopoziomujące gr. 0,5 cm.
22. Dział 3.4., poz. 2 – jak wyżej?
Odpowiedź – podany typ – płytki ceramiczne BOMBELLO.
23. Dział 3.4., poz. 3 - jak wyżej?
Odpowiedź – podany typ – Walton – wg załączonego katalogu – kolor szary.
24. Dział 4.1., poz. 1 - jak wyżej, z jakiego materiału (drewno, aluminium, PCV), z jakim mechanizmem czy na radar, czy szklone i jakim szkłem?
Odpowiedź – witryny szklane wg załączonego rysunku systemu MAJA.
25. Dział 4.1., poz. 2 – jak wyżej, czy szkło bezpieczne, czy antywłamaniowe?
Odpowiedź – szkło bezpieczne, wg załączonej wyceny systemu szklenia MAJA.
26. Dział 4.1., poz. 3 – jak wyżej?
Odpowiedź - szkło bezpieczne, wg załączonej wyceny systemu szklenia MAJA.
27. Dział 4.1., poz. 4 – jak wyżej?
Odpowiedź - szkło bezpieczne, wg załączonej wyceny systemu szklenia MAJA.
28. Dział 4.2., poz. 1 – jak wyżej?
Odpowiedź – stolarka PCV, szklenie podwójne , kolorystyka biel.
29. Dział 4.2., poz. 2 - jak wyżej?
Odpowiedź - stolarka PCV, szklenie podwójne , kolorystyka biel.
30. Dział 4.2., poz. 3- jak wyżej?
Odpowiedź - stolarka PCV, szklenie podwójne , kolorystyka biel.
31. Dział 4.2., poz. 4 – jak wyżej?
Odpowiedź - stolarka PCV, szklenie podwójne , kolorystyka biel.
32. Dział 4.3., - poz. 1 – jak wyżej?
Odpowiedź – drzwi szklane, wg załączonego rysunku stolarki.
33. Dział 4.3., poz. 2 – jak wyżej?
Odpowiedź - drzwi szklane, wg załączonego rysunku stolarki.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-11-24 12:54:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2006-11-24 12:59:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki