☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostemplowanie lub wydanie i ostemplowanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu

Podstawa prawna
Art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w związku z  § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz.953 ze zm.)

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii starostwa lub w filii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego właściwej dla adresu planowanej inwestycji dla gmin Tarczyn, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.

Sposób załatwienia sprawy
Wniosek jest rejestrowany przez pracownika kancelarii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego.

Wymagane dokumenty

1. wniosek o ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy*/rozbiórki*/montażu* lub o wydanie i ostemplowanie dziennika budowy*/rozbiórki*/montażu* (DOC, 31 KB)

oraz w zależności od potrzeb:

2. w przypadku wniosku o wydanie dziennika budowy - dowód wniesienia opłaty za wydanie dziennika, stanowiącej równowartość kosztów jego zakupu, płatne na konto Powiatu Piaseczyńskiego nr 62 1020 1169 0000 8002 0107 8963, w zależności od tego, o jaki dziennik inwestor wnioskuje, odpowiednio w wysokości:

  • za dziennik dla niewielkich inwestycji (10 stron + kopie) – 14,76 zł
  • za dziennik dla dużych inwestycji (30 stron + kopie) – 19,68 zł

3. w przypadku wniosku o ostemplowanie dziennika budowy – nowy druk dziennika budowy
4. kserokopię ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę
5. w przypadku wniosku o drugi lub dalsze tomy dziennika – do wglądu dziennik budowy
6. pełnomocnictwo
7. dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, płatnej na konto Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
8. upoważnienie do odbioru dziennika

Opłaty
1. w przypadku wniosku o wydanie dziennika budowy - dowód wniesienia opłaty za wydanie dziennika, stanowiącej równowartość kosztów jego zakupu,
płatne na konto Powiatu Piaseczyńskiego nr 62 1020 1169 0000 8002 0107 8963, w zależności od tego, o jaki dziennik inwestor wnioskuje, odpowiednio w wysokości:
- za dziennik dla niewielkich inwestycji (10 stron + kopie) – 14,76 zł
- za dziennik dla dużych inwestycji (30 stron + kopie) – 19,68 zł

2.na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
- opłata od pełnomocnictwa - 17 zł

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-11-30 12:01:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-09-23 15:23:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357