☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

KARTA USŁUGI

ZGŁOSZENIE DO REJESTRU ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
  
1. Podstawa prawna:
art. 64 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330 z późn. zm.)
 
2. Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 61 73

3. Sposób załatwienia sprawy:
- wniosek składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.
 
4. Wymagane dokumenty:
Wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej dokonywany jest na wniosek posiadacza zwierząt
pdf wniosek do pobrania

Do wniosku powinny być załączone:
A.  kopia (zgodnie z art. 64 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody):
1. zezwolenia na import zwierzęcia do kraju
lub
2. zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku
lub
3. dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli
lub
4. innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
B. dowód dokonania opłaty skarbowej.
 
5. Opłata:
Opłata skarbowa wynosi:
- 26 zł od dokonania wpisu do rejestru zwierząt.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek
Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
z dopiskiem "Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt"


6. Czas załatwienia sprawy:
Nie dłużej niż 2 miesiące licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.
Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-11-30 14:40:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-01-24 13:01:51)
 
 
liczba odwiedzin: 14278209

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X