☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 26.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Podstawa prawna

art. 64 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 54 w. 173

Sposób załatwienia sprawy

- wniosek składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14

Wymagane dokumenty

Wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej dokonywany jest na wniosek posiadacza zwierząt
pdf wniosek do pobrania

Do wniosku powinny być załączone:
A.  kopia (zgodnie z art. 64 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody):
1. zezwolenia na import zwierzęcia do kraju
lub
2. zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku
lub
3. dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli
lub
4. innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

B. dowód dokonania opłaty skarbowej.

Opłata

Opłata skarbowa wynosi:
- 26 zł od dokonania wpisu do rejestru zwierząt.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
z dopiskiem "Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt"

Czas załatwienia sprawy

Nie dłużej niż 2 miesiące licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-11-30 14:40:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-16 08:56:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3841617