Ogłoszenie o wyniku postępowania - zakup sprzętu biurowego i komputerowego

Piaseczno 2006-12-01
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone przez Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na wyłonienie wykonawcy na zakup sprzętu biurowego i informatycznego dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
 
Wykonawcą zamówienia dla zadania nr 5 (projektor video i ekran zwijany) będzie: AV. Net Sieci Audiowizualne Sp. z o.o, ul. Lubomira 4 Warszawa 04-002, za kwotę brutto 4 636,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć zł).
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-01 15:40:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2006-12-01 15:42:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki