☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszem oferty - dostawa łóżek rehabilitacyjnych, tapczanów i stolików przyłóżkowych na potrzeby Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa łóżek rehabilitacyjnych, tapczanów i stolików przyłóżkowych na potrzeby Dom Pomocy Społecznej. Nr sprawy: DPS/ZP/G-3421/14/06.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Dom Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę/ Wykonawców:
 
 
Dla zadania nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MEDI-SOFT", 15-027 Białystok ul. Ogrodowa 19
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca korzystną cenę
 
Dla zadania nr 2
WROTEX T.A.K.S. Wrotek Sp.J, 05-500 Piaseczno ul. Szkolna 11
Centrum Handlowe 05-530 Góra Kalwaria ul. Pijarska 17
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca korzystną cenę
 
Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2006-12-11 .
 
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Dom Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 ^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^
 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Dom Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
   
   
 
   
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 
_________________________________
imię i nazwisko
podpis przedstawiciela zamawiającego
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-04 14:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2006-12-04 14:39:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3961697