Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawa mięsa, wędlin i wyrobów garmażeryjnych dla DPS Konstancin-Jeziorna


Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel/fax 022 7564136 informuje o wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na: dostawę mięsa, wędlin i wyrobów garmażeryjnych.
 
Złożonych ofert: 3, z czego odrzucono: 0.
 
Wybrano ofertę firmy:
MIDAS sp. z o.o. ul. Gierymskiego 12/39, 00-772 Warszawa
Cena oferty brutto: 71.147,52 zł
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-19 10:38:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2006-12-19 10:39:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki